Türkiye’de bulunan üniversiteler bünyesinde kurulmuş olan uygulama ve araştırma merkezleri arasında karst konusunda uluslararası nitelikte tek uygulama ve araştırma merkezi olan UKAM, kurulduğundan bu yana, kuruluş amaçları doğrultusunda Üniversite’nin Hidrojeoloji Mühendisliği ile Karst Hidrojeolojisi alanında lisans ve lisansüstü düzeylerde eğitim veren birimlerin temel ve uygulamalı araştırmalarını sürdürdükleri yurt içi ve yurtdışı kurumlar ve endüstri ile işbirliği yaparak üniversite içinde veya hizmetin gerektirdiği her yerde uluslararası düzeyde bilime, teknolojiye dönük ve ülke kalkınmasına yönelik etkinliklerde bulunmaktadır.

 

HÜ-UKAM Müdürü Prof. Dr. Mehmet EKMEKÇİ ve Dr. Öğr. Üyesi Şükran AÇIKEL, UNESCO Himayesinde Uluslararası Karst Araştırma Merkezi tarafından 15-27 Nisan 2024 tarihleri arasında düzenlenen 16. Uluslararası Karst ve İklim Değişikliği Kursunda dersler vermişlerdir.

Küresel Karst Bilimleri ve Teknolojileri İnnovatif İşbirliği İnisiyatifi imzalandı.

 

Basın Bildirisi için tıklayınız.

UKAM Müdürü Prof. Dr. Mehmet Ekmekçi, Uluslararası Gediz ve Ege Nehir Havzaları Sempozyumu (GEDİZSEM2022) kapsamında, 28-29 Kasım 2022 tarihleri arasında, “Su Kaynakları Sürdürülebilir Yönetimi Kapsamında Kentsel Su Yönetim Planları ve 2030 Hedefleri” başlıklı sunum gerçekleştirmiştir.

 

 

UKAM Müdürü Prof. Dr. Mehmet Ekmekçi, 18-19 Kasım 2022 tarihleri arasında, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Altıncı Büyük Buluşması tarafından Ankara’da düzenlenen programda “Güvenliği Açısından 2030 Hedeflerine Ulaşmak İçin Zamanla Yarışın Neresindeyiz?” başlıklı sunum gerçekleştirmiştir.

 

 

13-15 Kasım tarihleri arasında, Antalya-Demre’de düzenlenen; Joint ESENIAS and DIAS Scientific Conference 2022 and 11th ESENIAS Workshop Invasive alien species under conditions of global crisis kapsamında, UKAM Müdürü Prof. Dr. Mehmet Ekmekçi “Use of Ecohydrological Approach in Controlling lnvasive Species: A Case Study in Acıgöl” başlıklı sunum gerçekleştirmiştir.

 

 

UKAM Müdürü Prof. Dr. Mehmet Ekmekçi, Asian Nuclear Safety Network (ANSN) Regional Workshop on Radiological Environmental lmpact Assessment for Nuclear lnstallations tarafından 24-28 Ekim 2022 tarihleri arasında Filipinler'de düzenlenen sempozyumda “Analysis of Transport of Radionuclides in the Hydrosphere: Need For Modeling” başlıklı sunum gerçekleştirmişlerdir.

 

 

UKAM Müdürü Prof. Dr. Mehmet Ekmekçi, Asian Nuclear Safety Network (ANSN) Regional Workshop on Radiological Environmental lmpact Assessment for Nuclear lnstallations tarafından 24-28 Ekim 2022 tarihleri arasında Filipinler'de düzenlenen sempozyumda “Analysis of Transport of Radionuclides in Groundwater” başlıklı sunum gerçekleştirmişlerdir.

 

 

UKAM Müdürü Prof. Dr. Mehmet Ekmekçi, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Jeoteknik Hizmetler ve YAS Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen Yeraltısuyu Semineri kapsamında, “Sürdürülebilir Su Kaynakları Yönetimine Yönelik Hidrojeoloji Çalışmalarının Kapsamı” başlıklı sunum gerçekleştirmişlerdir.

 

 

UKAM Müdürü Prof. Dr. Mehmet Ekmekçi'nin Davetli Konuşmacı olarak katıldığı ve T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 05-07 Haziran 2022 tarihinde düzenlenen Uluslararası Katılımlı "Dünya'dan Mars'a Pencere" temalı Salda ve Burdur Gölleri Çalıştayı'na Dr. Öğr. Üyesi Şükran Açıkel'in ortak yazar olduğu "Sulak Alan Yönetim Planlarına Yönelik Hidro/jeo/loji Çalışmalarının Kapsamı: Salda Gölü Açısından Bir Değerlendirme" başlıklı sunum gerçekleştirmişlerdir.

 

 

T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Yer Bilimsel Etüt Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen Eğitim Seminerleri Serisi kapsamında, UKAM Müdürü Prof. Dr. Mehmet Ekmekçi tarafından "Karstlaşma: Jipsli Alanların Mekansal Planlama Açısından Değerlendirilmesi ve Karşılaşılan Sorunlar" adlı sunum yapılmıştır.

 

 

 

22 Mart Dünya Su Günü dolayısıyla, Sürdürülebilir Yaşam Derneği ve Su Politikaları Derneği tarafından Yeraltısuyunu Görünür Yapmek Verimli Kullanmak adlı etkinlik 21 Mart 2022 tarihinde düzenlenecektir.

 

 

 

Devlet Su İşleri adına NFB tarafından yüklenilen “Dicle Havzası Yeraltısuyu Planlama (Hidrojeolojik Etüt) Raporu Hazırlanması” Projesi Kapsamında, Merkezimiz adına Doç. Dr. Harun Aydın tarafından yürütülecek olan Yönlendirme-Danışmanlık Hizmetine ilişkin Döner Sermaye Protokolü imzalandı.
( 28.02.2022 )

 

 

TCDD ALANYUT-KONYA HATTI ÜZERİNDE BULUNAN SANAT YAPILARININ REHABİLİTASYONU KARSTLAŞMAYA BAĞLI ÇÖKME RİSKİNİN BELİRLENMESİ PROJESİ
Birinci arazi çalışmaları tamamlandı
(Şubat-Mayıs 2022 )

 

 

Doğal Afetlerde İletişim - Çevrim İçi Paneli
(13 Ocak 2022)

 

 

UNESCO Eskişehir Webinar 21
(16 Nisan 2021)


 

 

22 Mart 2021 Dünya Su Günü Basın Bildirisi

22 Mart 2021 DÜNYA SU GÜNÜ hakkında yapılan basın bildirisi için tıklayınız.

 

 

Birleşmiş Milletler Dünya Su Gelişim Raporu-2020

“SU VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ” konulu Birleşmiş Milletler Dünya Su Gelişim Raporu ana mesajlar özeti için tıklayınız.

 

 

 

Hacettepe Üniversitesi UKAM ile Moğolistan Bilim ve Teknoloji Üniversitesi arasında gerçekleşen Mevlana Projesi tamamlanmıştır
(30 Ağustos 2019)

Moğolistan’da önemli bir potansiyele sahip olma ihtimali olan Shargaljuut jeotermal alanının hidrojeotermal kavramsal modelinin duraylı izotop tekniklerinden yararlanılarak geliştirilmesi amacıyla arazi çalışmaları yapılarak jeolojik, hidrojeolojik gözlemlerde bulunulmuş ve sahada bulunan termal kaynaklardan, akarsulardan ve soğuksu kaynaklarından hidrokimyasal ve izotop analizleri için örneklemeler gerçekleştirilmiştir. Arazi çalışmaları sırasında suların yerinde fiziksel ve kimyasal özelliklere yönelik ölçümler yapılmıştır. Analiz sonuçları, Shargaljuut jeotermal sisteminin hidrojeotermal kavramsal modelinin oluşturulmasında kullanılmıştır. Fotoğraflar için tıklayınız .

 

Hidrojeolojik Sistemlerin Kavramsallaştırılmasında İzotopların Kullanılması Konferansı
(13 Haziran 2019)

Uluslarası Hidrojeologlar Birliği adına Moğolistanda “Hidrojeolojik Sistemlerin Kavramsallaştırılmasında İzotopların Kullanılması” konulu bir konferans gerçekleştirilmiştir.

 

Grecpima Conference - 2019
(8-10 Mayıs 2019)

Grecpima (International Groundwater Resilience to Climate Change and High Pressure Conference) kapsamında çağrılı konuşmacı olarak UKAM müdürü Prof.Dr.Mehmet Ekmekçi "A critical analysis of municipal water supply in Turkey from the perspective of the UN-2030 Agenda for sustainable development" başlıklı bir bildiri sunmuştur.  UN-Water tarafından açıklanan 2030 sürdürülebilir kalkınma hedeflerinden (Sustainable Development Goals, SDG) olan SDG 6.5 hedefi ve Türkiye’ nin bu hedefi belirlenen zaman diliminde gerçekleştirme çabalarında karşılaşacağı gelecekteki mevcut ve potansiyel zorlukların tartışıldığı ve bazı zorlukların üstesinden gelmek ve bunları çözmek için bir dizi önerinin getirildiği bildirinin özet metni için tıklayınız .

Konferans ile ilgili ayrımtılı bilgi için https://grecpima.com/grecpima-conference-2019

 

Gözbebeğimiz Eğirdir Gölü Paneli: Sorunlar ve Çözümler
(6 Şubat 2019)

Panel kapsamında  UKAM müdürü Prof.Dr.Mehmet Ekmekçi “Sürdürülebilir Sulak Alan Yönetimi Açısından Su Bütçesi Hesaplamalarının Yeri ve Önemi: Eğirdir Gölü”  başlıklı bir sunum yapmıştır. Bu panelde yapılan sunumlar bir kitap haline getirilmiştir. Panel kitabı için tıklayınız .

 

HİDRO-2020 Ulusal Hidrojeoloji ve Su Kaynakları Sempozyumu

Bartın Üniversitesi ile Hidrojeoloji Mühedisleri ve Su Kaynakları Araştırma Derneği (HİDRODER) tarafından ortaklaşa düzenlenen HİDRO-2020 Ulusal Hidrojeoloji ve Su Kaynakları Sempozyumu 18-20 Haziran 2020 tarihinde gerçekleştirilecektir. Detaylı bilgiye https://hidro2020.bartin.edu.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

 

Hacettepe Üniversitesi
Uluslararası Karst Su Kaynakları Uygulama ve Araştırma Merkezi (UKAM)
06800 Beytepe Ankara

Visit counter For Websites